Vision “Lönsamma utvecklingssamtal”

Mission “Cenceo är verktyget som hjälper chefer att styra sin verksamhet klokt och arbeta modernt med ett framgångsrikt ledarskap” 

Affärsidé “Vi är partners till alla företag och organisationer som vill utvecklas i ett hållbart värdebaserat arbete, där vi verkar för att stötta chefer och medarbetare som tillsammans skapar, följer upp och utvärderar verksamhetens innehåll”