Har du någon gång varit med om ett dåligt lönesamtal?

Då är du långt ifrån ensam. Faktum är att det har de allra flesta.

Men så behöver det inte vara!

Med Cenceo får du hjälp att fokusera på rätt saker när du ska utvärdera dina medarbetares prestationer, så att det blir tydligt hur varje medarbetare har levererat under året som gått.

Då blir den prestationsbaserade löneökningen begriplig för alla och det blir även tydligt vad varje medarbetare behöver arbeta med för att fortsätta höja sin lön.

Nyfiken på att veta mer? Välkommen att kontakta oss 🙋🏻‍♀️

#ledarskap #engagemang #organisationskultur