Visste du detta om teknikrädslor? 💻

Om du har någon medarbetare som känner teknikrädsla, eller teknofobi som det också kallas, upplever personen rädsla för teknik och tekniska lösningar.

🙋🏻‍♀️ Men det är inte rädsla för datorer i sig utan för programvaror och appar som används i datorer som rädslan handlar om. Det är när en teknisk lösning innebär att din medarbetare ska byta ut en tidigare känd rutin mot något okänt och främmande.

💡 Om du har medarbetare som upplever ett missnöje när ny teknik ska införas och försöker hitta fel på den tekniska lösningen kan det alltså handla om teknikrädsla. Personen uttrycker vanligtvis ett konstant ogillande för nya tekniska lösningar som ska införas på arbetsplatsen och kan agera som aktiv motståndare.

Det finns dock några saker du kan tänka på som motverkar eller förmildrar teknikrädsla:

✔ Välj ut en teknisk lösning som du vet verkligen är lämplig för ändamålet

✔ Se till så att tekniken är tillförlitlig och fungerar så att medarbetaren känner förtroende

✔ Implementera den nya tekniska lösningen väl

✔ Involvera alla som ska vara användare i såväl planering som genomförande

Har du stött på motstånd kring digitalisering som egentligen handlar om teknikrädslor?

#ledarskap #engagemang #organisationskultur