Vad innebär individuell lönesättning?

☘️ Individuell lönesättning innebär att du som chef ska bedöma varje medarbetare individuellt. Det är alltså inget som sker i grupp utifrån att du har medarbetare som har samma yrkesroll.

☘️ Varje medarbetare ska därför bedömas enskilt och då har du som chef ansvar att både se till hur medarbetaren har presterat under året som gått, men också om du behöver göra några justeringar av medarbetarens lön.

☘️ Samma sak gäller när en ny medarbetare anställs. Det är individuell lönesättning, vilket innebär att du gör en samlad bedömning av den utbildning, erfarenhet, potential som du bedömer att individen har och grundar nivå på lön utifrån detta.

☘️ Grunden i individuell prestationsbaserad lön är att du som chef ska bedöma varje medarbetares prestation under året som gått. Där tidigare prestationer inte ska belönas och inte heller om du tror att medarbetaren kommer att prestera kommande år.

#engagemang #ledarskap #organisationskultur