Hur jobbar du med utvärdering? 🤷‍♂️

Så här sa en medarbetare som precis haft sitt Prestationssamtal:

– När jag nu utvärderar hur min arbetsinsats har varit under året som gått, blir det tydligt hur viktigt de kontinuerliga uppföljningarna är tillsammans med min chef.

Tänk på att varje medarbetare behöver ha en individuell plan som kan följas upp och justeras under året för att säkerställa att rätt saker görs på rätt sätt. Då kan medarbetarna vara proaktiva och driva på det egna arbetet utan att du som chef behöver pusha på hela tiden.

Med en tydlig plan kan nämligen varje medarbetare ansvara för sin egen insats om chefen tar sitt ansvar att följa upp planen.

Medarbetaren har arbetsansvaret och chefen har uppföljningsansvaret!

#ledarskap #engagemang #organisationskultur