Framgångsfaktorer när du använder Cenceo

Som chef kanske du funderar över fördelar och vinster med att använda Cenceo?

Det finns några tydliga framgångsfaktorer för alla företag och organisationer som använder Cenceo:

1️⃣ Struktur på samtalen och målstyrningen – Då vet du vad varje medarbetare ska arbeta med under året så att du kan styra verksamheten med målen

2️⃣ Kontinuerlig utvärdering av medarbetarnas prestation – Då kan du följa upp kontinuerligt så att varje medarbetare också vet hur arbetet går under året kopplat till den ursprungliga planen

3️⃣ Kan koppla ambition till prestation – Då blir det tydligt både för dig som chef och för medarbetaren att ambition och motivation hänger ihop och bidrar till att prestationen uppnås

4️⃣ Struktur på utvärderingen och lönesättningen – Då kan uppföljningar som görs under året bidra till den totala utvärderingen så att rätt prestationsbaserad lön sätts för varje medarbetare

5️⃣ Kan leda verksamheten genom att samskapa innehållet för individ och företag – Då blir varje medarbetare viktig och får bidra med idéer och konkreta förslag till vad som ska genomföras

Allt detta ger nöjdare medarbetare och som chef är ju det guld värt! 🌟

#ledarskap #engagemang #organisationskultur