Ekonomisk effekt av Cenceo 💲

Ambition och motivation behövs för att prestationen ska kunna bli hög. Utan ambition blir prestationen låg.

Därför ska du som chef jobba för att dina medarbetare sätter upp ambitioner för det kommande året och kopplar detta till konkreta mål att arbeta med.

Om du kan höja dina medarbetares ambitionsnivå så kommer också resultatet rent ekonomiskt att bli högre.

Ett exempel 💁🏻‍♀️
Företaget ”Klövern” har en omsättning på 50 miljoner. En motivations/ambitionsökning hos personalen med 10 % skulle kunna ge motsvarande 5 miljoner i ökning av omsättningen.

Hur kan detta vara möjligt tänker du? Jo, ett stimulerande, motiverande och utvecklande arbete skapar engagemang. Och engagemang i sin tur höjer prestationen!

Så hur arbetar du för att stärka dina medarbetares ambition?

#ledarskap #engagemang #organisationskultur