Därför ska du arbeta med företagskulturen

Du har kanske tidigare erfarenhet av att arbeta med företagskultur och värdegrund där ett antal ord togs fram som kändes bra. Men därefter föll allt i glömska och hamnade i skrivbordslådan…

Den enkla förklaringen till varför arbetet misslyckas är att ni missade steg två i processen, som är att LEVA värdegrunden.

Då handlar det om att bli medveten om era beteenden och att ge och ta emot feedback kring dessa. Hela tiden. Alla dagar. Tillsammans. Det är alltså nu som arbetet börjar för att bygga kulturen!

Forskning har visat att det finns all anledning att arbeta med värdegrund och kultur eftersom en god företagskultur hjälper er att:

✔ Bry er om och intressera er för varandra
✔ Stötta varandra (speciellt när någon har det svårt)
✔ Undvika att skuldbelägga varandra
✔ Betona det meningsfulla med arbetet
✔ Behandla varandra med respekt, tillit och tacksamhet

Värdeorden är alltså bara första steget för att tillsammans skapa en riktigt bra företagskultur. Medan steg två är att leva den. På riktigt.

Vad har du för erfarenhet av att arbeta med värderingar och företagskultur?

#ledarskap
#engagemang
#organisationskultur
#värderingar