Hur värdefulla är dina medarbetare?

Att behålla medarbetare som presterar bra är en vinst på många sätt. Varje gång en medarbetare slutar kostar det nämligen att rekrytera någon annan. Allt kan inte undvikas, men långt mer än du som chef kanske tror.

En vanlig anledning till att medarbetare slutar på en arbetsplats är för att ledarskapet brister. Bristerna kan vara tydliga eller mer dolda, men att ett gott ledarskap har betydelse för minskad personalomsättning är odiskutabelt.

Här kommer ett antal poster som direkt kan härledas till bristande ledarskap i ett företag:

✔ Nyrekrytering av medarbetare kostar ca 140 000
✔ 10 färre korttidssjukdagar hos personalstyrkan = tjäna en månadslön
✔ En sjukskriven anställd kostar 10 % av månadslönen per dag
✔ En konflikt mellan två medarbetare kostar ca 500 000
✔ Rehab kostar ca 350 000 enbart för själva rehabiliteringen
✔ Snittet 7 sjukdagar/anställd kostar ca 350 000 på ett företag med 20 anställda

Att satsa på stöd i ledarskapet skapar värde för både chef och medarbetare, men också rent ekonomiskt. Därför får du frågan – hur värdefulla är dina medarbetare?

#ledarskap #engagemang #organisationskultur