Har du roligt på jobbet?

Var så säker, ett roligt, stimulerande, motiverande och utvecklande arbete skapar engagemang. Och engagemang i sin tur höjer prestationen. Därför är glädje centralt för att uppnå engagemang.

✔ Att ha roligt på jobbet med dina arbetskamrater är grunden till att finna arbetsglädje på djupet, vilket gör att du trivs och vill vara en del av en större gemenskap.

✔ Att uppleva arbetet som stimulerande, där du känner att du får använda hela din kompetens kommer att stärka dig och din förmåga att samarbeta.

✔ Att känna motivation på jobbet kommer av både inre och yttre motivation, där inre motivation är ditt inre driv och det yttre är stimulans och belöningar utifrån.

✔ Att uppleva arbetet som utvecklande är en grund för att du ska vilja fortsätta driva på din egen kompetens.

✔ Att känna engagemang för ditt arbete, för dina arbetsuppgifter och företaget du arbetar på kommer att höja dina prestationer.

Engagemang höjer alltså prestationen och därför behöver du vara medveten om vad som skapar engagerade medarbetare eftersom detta leder till ekonomisk framgång!

#ledarskap #engagemang #organisationskultur