Är individuell prestationsbaserad lön verkligen lönsamt?

Ibland träffar vi chefer som funderar på om det är någon egentlig mening att hålla på med individuell lönesättning. Det tar ju så mycket tid och det är svårt att få nöjda medarbetare som förstår och accepterar bedömningen som görs och den summa pengar som fördelas.

Fullt förståeligt att dessa funderingar finns! Men hur är det egentligen? Är det någon mening att syssla med individuell prestationsbaserad lön?

Ja, det är absolut meningsfullt och faktiskt även lönsamt enligt forskning inom området! Men då finns det några delar du som chef behöver ha kunskap om för att du själv ska kunna agera på bästa sätt i löneprocessen.

1️⃣ Lön ökar anställdas motivation, vilket bidrar till ökad prestation i arbetet, som alltså ökar verksamhetens resultat

2️⃣ Individuell lönesättning är ett effektivt styrmedel, när det ingår i det dagliga arbetet och inte är en sidouppgift

3️⃣ Alla behöver ha kännedom om bedömningsprocessen och inse att löneutvecklingen relaterar till arbetsutförandet

4️⃣ God och regelbunden återkoppling är centralt

5️⃣ Bedömning bygger på VAD som görs i arbetet men också HUR arbetet utförs

Hur arbetar du med ökad kännedom om bedömningsprocessen i verksamheten och kontinuerlig uppföljning i vardagen?

#ledarskap #engagemang #organisationskultur