Så jobbar du smart med förändringar

Det finns några viktiga grundbegrepp du har nytta av att känna till för att lyckas med förändringsledning. Dessa delar är faktiskt nödvändiga för att kunna genomföra en förändring där dina medarbetare medverkar och där du i slutändan kan komma igenom det hela med goda resultat.

1️⃣ Skapa rätt grogrund – Se till så att alla förstår det nödvändiga i att förändringen blir av. Du måste också se till så att hela ledningsteamet står bakom förändringen fullt ut (ingen får tveka och visa det inför medarbetare) och att det finns en klar vision med vart ni är på väg, så att alla ser samma bild och vill följa med på förändringsresan.

2️⃣ Engagera hela organisationen – Kommunicera (inte bara informera) med alla medarbetare och arbetsgrupper för att skapa engagemang. Detta kommer att förstärka viljan hos medarbetare att vilja agera och ta ansvar genom förändringen.

3️⃣ Driv vidare och förankra – Se till att fira delmålen som uppnås längs vägen. Håll i och driv vidare även om några av dina medarbetare kanske tappar farten. När hela förändringen är genomförd gäller det att du fortsätter arbetet med att förankra det nya arbetssättet som skapats så att det består.

Förändring är numera ett konstant tillstånd och därför är det viktiga delar i arbetet med mål för verksamheten och för varje individ.

#ledarskap #engagemang #organisationskultur