Projekt som medfinansieras med EU:s strukturfonder!

CENCEO har beviljats medel som finansieras av EU:s strukturfonder. Stödet riktar sig till företag som vill stärka det interna digitaliseringsarbetet och på så sätt stärka företaget långsiktigt.

“Vi är glada över att få ta del av dessa strukturmedel som möjliggör vår vidare satsning på digitalisering” 

Malin Hofflander, Vd

#digitalisering #företagsstöd #EU