Lönesamtal är förlegat 💁🏻‍♀️

När du istället pratar prestationer kopplat till ambitioner som hänger ihop med företagets övergripande strategi – utvecklas både medarbetare och företaget tillsammans❗

Med Cenceo får du en korrekt översikt över utvecklingen av varje medarbetares ambitioner och prestationer. Värdefulla insatser som gör företaget långsiktigt livskraftigt och attraktivt ☘

#ledarskap #engagemang #organisationskultur