Har du hunnit sätta målen för 2021? 📈

Tänk på hur viktigt det är att målen i affärsplanen blir begripliga för alla medarbetare så att de individuella målen kan följa i samma spår som hela företagets mål.

📍 Om de övergripande målen är för svåra att ta till sig på individnivå, kommer dina medarbetare troligtvis missa att koppla dessa till sina individuella mål.

📍 Detsamma gäller om steget är för stort mellan de övergripande målen och de individuella målen.

📍 Därför gäller det att chef och medarbetare tillsammans “trattar” ner affärsplanens mål till grupp/avdelningsnivå så att varje medarbetare därefter kan omsätta detta till egna mål på individnivå.

Hur gör du affärsplanen begriplig för dina medarbetare?

#ledarskap #engagemang #organisationskultur