De flesta underskattar betydelsen av att samtala om hälsan

Att må bra och uppleva god hälsa är betydelsefullt för att kunna prestera på jobbet. När hälsan sviktar blir arbetet lidande och därför behöver du som chef blir bra på att kunna samtala med dina medarbetare om hälsoläget.

Området ”Egen hälsa” är numera en flik i Cenceo som behandlar den totala upplevelsen av hälsan, både fysiskt, psykiskt och socialt. Erfarenheten är att chefer har lättare att prata om fysisk hälsa i förhållande till psykisk eller social hälsa.

Därför har vi lagt upp detta område så att du som chef får ett bra stöd i samtalet med dina medarbetare om deras upplevda hälsosituation. Det är lika viktigt att medarbetaren känner sig bekväm i att prata om den upplevda hälsan, som att du som chef vågar ta upp det du noterat eller har funderingar kring.

Det handlar i stora drag om reflektioner kring sömn, aktivitet, mat, privata relationer, upplevd ensamhet, balans mellan jobb och fritid och arbetets påverkan på privatlivet.

För att få ett bra samtal om medarbetarens egen hälsa krävs det hög tillit mellan dig och medarbetaren. Ingen (alltså ingen!) vill delge sina innersta tankar om upplevt hälsoläge för någon som det saknas förtroende för. Om du missar att skapa förtroende så riskerar du alltså att samtalet faller platt.

Tycker du att hälsa är svårt att prata om i samtal mellan chef och medarbetare?

#ledarskap #engagemang #organisationskultur