Därför misslyckas prestations/lönesamtalet!

Misslyckade lönesamtal beror oftast på några få, men väsentliga saker. Genom att undvika dessa, får du betydligt bättre samtal.

1️⃣ Lönejusteringen är otydlig i kopplingen till prestation.

Med otydliga lönekriterier och hur dessa relaterar till det som skapar framgång på arbetsplatsen, blir samtalet om årets prestation ofta otydligt för medarbetaren.
Förtydliga därför lönekriterierna och gör dessa är viktiga i det dagliga arbetet genom att lönekriterierna diskuteras och följs upp regelbundet i vardagen.

Framgångsrikt arbete med lönekriterier måste kopplas till det arbete som utförs och att detta är väl förankrat. Tydliga och individuella mål för varje medarbetare är grundstenen.

2️⃣ Prestationssamtalet bygger på hur det ser ut “just nu”

Vanligen har vi lättare att bedöma det som har hänt i en tidsperiod nära samtalet, än i en tidsperiod långt ifrån när samtalet äger rum. Därför är det viktigt att du som chef har fångat upp hela årets prestation genom att ni haft regelbundna uppföljningar och dokumenterat det som hänt under året.

Även om ditt minne är bra, så kommer du att gömma viktiga delar om du missar regelbundna uppföljningar med dina medarbetare.

#ledarskap #engagemang #organisationskultur