Medarbetares värderingar har ändrats under pandemin!

Chefer tror att företagets värderingar är de samma som innan pandemin, men undersökningar har visat att medarbetare har ändrat sina värderingar under pandemin.

När det då visat sig att de värderingarna som medarbetare prioriterar högst har ändrats på det individuella planet under pandemin, blir det ett glapp mellan vad chefer anser och var organisationen verkligen befinner sig.

Värderingar ändras över tid och blir aldrig “färdiga”. Därför behöver du som chef ständigt diskutera era värderingar med medarbetarna.

Tips för att arbeta med värderingar:
– Ha individuella samtal kontinuerligt
– Använd viss mötestid till värderingssnack
– Lyft upp beteenden som gett goda resultat
– Lyft upp beteenden som ger lärdomar

Trots att chefer anger verksamhetskulturen som en av de viktigaste faktorerna vid anställning och när medarbetare ska vidareutvecklas, är det få organisationer som faktiskt mäter ekonomiska effekter av vad värderingarna egentligen bidrar till.

Med Cenceo kan du konkret mäta effekten av era värderingar om du faktiskt sätter tydliga mål för mjuka värden som du kopplar till hårda mätvärden.

#ledarskap #engagemang #organisationskultur