Därför ska du jobba proaktivt!

Som chef är det klokt att försöka arbeta så mycket som möjligt proaktivt istället för reaktivt. Detta innebär att du arbetar för att undvika det som kräver din tid omedelbart och istället har aktiviteterna planerade i god tid.

Proaktivt arbete betyder att du i förväg planerar vad som ska hända och hur du ska agera i varje händelse. Till din hjälp har du en årsklocka eller ett årshjul där du skriver in alla de saker som du vet återkommer med vissa intervall. Du lägger också in hur lång tid som varje aktivitet beräknas ta.

När du gör denna typ av planering, kommer du att förvånas över hur mycket av dina aktiviteter som faktiskt är återkommande och som du därmed kan planera in med väldigt lång framförhållning.

Visst finns det aktiviteter som dyker upp och måste hanteras skyndsamt med kort varsel, men skillnaden är om detta är ett undantag istället för en regel.

Du kommer med ett proaktivt arbetssätt upptäcka att tiden räcker till på ett bättre sätt, att du blir mindre stressad och faktiskt har mer luft i din kalender för det oförutsedda.

Hur tänker du kring att svänga om från reaktivt till proaktivt arbete i vardagen?

#ledarskap #engagemang #organisationskultur