Därför är medarbetarlojalitet viktigt!

❗ Lojala medarbetare är en grundförutsättning för att nå framgång i ett företag. De är engagerade varumärkesambassadörer som trivs med arbetet och kommer aktivt att främja verksamheten genom att sprida ett positivt budskap vidare.

❗ Lojala medarbetare driver tillväxten såväl internt som externt, alltså både när det kommer till anställda och till kunder. Det finns nämligen ett samband mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder.

❗ Lojala medarbetare är engagerade och entusiastiska över arbetet och företaget de arbetar på vilket påverkar kollegor och kunder positivt. Företag som regelbundet uppvisar hög kundlojalitet uppvisar också ofta hög medarbetarnöjdhet.

Andra fördelar med engagerade och lojala medarbetare är att dessa är mer produktiva och kreativa vilket leder till minskade kostnader. Hög lojalitet och högt engagemang kan också leda till förbättrad ekonomisk utveckling för företag, även i osäkra tider.

Det är därför du ska satsa på att få lojala medarbetare! 👩‍👧‍👦

Är du osäker på hur du som chef kan jobba vidare med medarbetarlojaliteten hos er? Kontakta oss så diskuterar vi gärna och anpassar arbetet på bästa sätt!

#ledarskap #engagemang #organisationskultur