4 Tips för att bli bättre på planering och uppföljning!

De flesta chefer vill ha en bra planering och inser att detta är en god hjälp för att hinna med alla arbetsuppgifter som förväntas bli utförda. Däremot är det vanligt att planeringen fallerar eftersom den sällan följs upp.

Att följa upp kontinuerligt är det enda sättet du som chef har för att se till att planeringen som gjorts fortfarande är aktuell eller om den behöver justeras eller helt ändras.

Trots det glöms uppföljning ofta bort och du hamnar i ett läge där det du planerade inte händer.

Här kommer några tips på vad du kan göra för att verkligen följa upp det du har planerat:

📍 Dokumentera det som är planerat på ett enkelt men tydligt sätt
📍 Gör en tidslinje för det som planerats med datum för deluppföljningar
📍 Lägg in datum för deluppföljningar och slutuppföljning i din kalender
📍 Justera planeringen efter varje deluppföljning

Hur gör du för att komma ihåg att följa upp det som planerats?

#ledarskap #engagemang #organisationskultur