De flesta missar målet med att ha uppsatta mål! 📍

I början av året satte du säkert upp mål för vad du och dina medarbetare skulle uppnå under 2021. Där målen utgick från övergripande mål för hela verksamheten/företaget, men där du och dina medarbetare trattade ner dessa till begripliga mål för avdelning och individ.

Men vet du om de mål du och dina medarbetare satte upp i början av året fortfarande gäller? Det finns bara ett sätt att ta reda på det. Det handlar om att plocka fram befintlig dokumentation och följa upp det som faktiskt bestämdes när året var helt färskt.

💡 I bästa fall har du haft flera avstämningar under de månader som redan gått för året och har med det full koll på vad som gjorts, justerats, blivit försenat, eller som plockats bort.

💡 I sämsta fall har du missat helt att följa upp det som bestämdes, vilket gör att vaken du eller dina medarbetare har koll på hur väl målen fortfarande är aktuella eller ej.

Fundera därför på om dina uppsatta mål fortfarande är aktuella? 🎯

#ledarskap #engagemang #organisationskultur