Vikten av ett gott medarbetarskap!

Kan chefen skapa förutsättningar så att du som medarbetare tar ansvar, känner motivation och bidrar till verksamhetens framgång?

Svaret på frågan är ja, eftersom det goda medarbetarskapet bygger på en positiv samverkan mellan organisationens förutsättningar, chefens sätt att leda och medarbetarnas sätt att ta ansvar för uppgifter som ska utföras och därmed bidra till ”medledarskap”.

Grundläggande för det goda medarbetarskapet är därför att du som medarbetare har en tydlig bild av uppdrag och ansvar, men också hur du kan bidra till att nå din del av det gemensamma resultatet.

En arbetsplats med ett utvecklat medarbetarskap utmärker sig genom att:

✔ alla känner till och respekterar uppställda mål och givna ramar
✔ alla deltar aktivt och tar ansvar för sin del i helheten
✔ alla tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön
✔ alla kommunicerar öppet, ärligt och respektfullt
✔ alla kan påverka och styra sitt arbete och är engagerade
✔ alla ger och får feedback och bekräftelse från chefer och arbetskamrater

Vill du arbeta med att utveckla det goda medarbetarskapet? Kontakta oss för en dialog!

#ledarskap #engagemang #organisationskultur