Engagerade medarbetare är lönsamma!

Undersökningar har visat att företag med engagerade medarbetare är mer produktiva, mer lönsamma och presterar med bättre kvalitet. Engagerade medarbetare bidrar också till nöjdare kunder och lägre sjukfrånvaro.

För att du ska kunna skapa ett starkt och hållbart team med förmågan att snabbt ställa om till nya förutsättningar, så är engagemang viktigt.

Nedan ser du faktorer som &Frankly utgår från i sina medarbetarundersökningar och som även Cenceo baseras på. Vi har kunder som använder deras medarbetarundersökningar och som sedan fördjupar arbetet i Cenceo.

1. Ledarskap – Ledarskapet spelar en nyckelroll i att bygga engagemang

2. Välmående – Att dina medarbetare mår bra är grunden till allt

3. Samarbete – Summan av prestationen är resultat av gott samarbete

4. Bekräftelse – Bekräftelse och feedback från dig som chef och från arbetskamraterna

5. Stolthet – Att trivas på arbetsplatsen och känna stolthet för jobbet

6. Utveckling – Utvecklas i yrkesrollen med ständigt lärande och kunskapsöverföring

7. Riktning – Du och dina medarbetare delar bilden av vart ni är på väg och hur ni ska ta er dit

Vill du arbeta med medarbetarengagemang? Kontakta oss för en dialog!

#ledarskap #engagemang #organisationskultur