Utvärdera kontinuerligt! ☘️

Är du en av alla chefer som sätter upp mål tillsammans med dina medarbetare, men som sen glömmer att följa upp det ni bestämde?

Då är du långt ifrån ensam…men varför missar du uppföljning och utvärdering? För du vet egentligen att det är viktigt och har för avsikt att göra det. Ändå missar du det!

Ett enkelt tips är att du tillsammans med varje medarbetare gör en plan för när uppföljning ska göras under året och bokar in detta direkt i era kalendrar. Om du dessutom lägger in en avisering som påminnelse är risken ännu mindre att du glömmer.

När du missar att utvärdera dina medarbetares prestationer så är risken nämligen överhängande att de mål och ambitioner som satts upp blir till något helt annat. I bästa fall kommer medarbetaren att arbeta med det ni bestämde, men utan att veta om det är rätt väg. I sämsta fall har medarbetaren glidit in på helt andra uppgifter och är helt borta från planen.

Du behöver nämligen ha koll på utvärdering och uppföljning av varje medarbetare för att kunna styra verksamheten i önskad riktning.  Så se till att ta kommandot över verksamhetsstyrningen – boka in uppföljning av dina medarbetare idag om du glömt det under sommarens ledighet 😊

#ledarskap #engagemang #organisationskultur