Område 8 i Cenceo handlar om innovativitet genom att driva på nya idéer för framtiden ☘

Ambitions/målsamtal när det kommer till området innovativitet genom att driva idéer handlar om att konkretisera idéer till konstruktiva lösningar och genomföra aktiviteter för att förändra verksamheten på lång sikt. Att självständigt driva på arbetet och aktivt få arbetskamraterna med på resan.

Det grundas i medarbetarens ambition att genomföra uppkomna idéer för verksamheten framöver. Innovativiet handlar alltså om både att komma med idéer och att arbeta aktivt för att förverkliga idéer för framtidens verksamhet.

Innovativitet är svårt att arbeta med för många företag, men faktiskt en av de allra viktigaste. Forskning visar att företag som inte innoverar dör ut! Cenceo fokuserar mycket på innovativiet eftersom det är något av det mest lönsamma ett företag kan satsa på.

I samband med att medarbetaren kommer fram till vad som ska genomföras, gäller det också att sätta mål för vilken ambitionsnivå medarbetaren tänker ha när det gäller beteende för att det ska vara möjligt att nå vad som ska utföras.

Först ambition kring beteende och agerande, sen konkret vad som ska göras, hur det ska gå till och när det ska vara klart.

#ledarskap #engagemang #organisationskultur