Område 7 i Cenceo handlar om innovativitet genom idéer kring nya utmaningar för framtiden ☘

Ambitions/målsamtal när det kommer till området innovativitet genom idéer kring nya utmaningar för framtiden handlar om att föreslå idéer till konstruktiva lösningar för verksamheten på lång sikt. Att självständigt utforska kreativa och innovativa idéer och aktivt diskutera dessa med arbetskamraterna.

Det handlar också om att kunna sluta upp bakom andras förslag och idéer samt medverka i diskussioner som handlar om verksamheten på lång sikt.

Det grundas i medarbetarens ambition att se verksamhetens utmaningar framöver och våga komma med förslag och idéer på vad som kan utgöra helt nya arbetssätt och metoder.

I samband med att medarbetaren kommer fram till vad som ska genomföras, gäller det också att sätta mål för vilken ambitionsnivå medarbetaren tänker ha när det gäller beteende för att det ska vara möjligt att nå vad som ska utföras.

Först ambition kring beteende och agerande, sen konkret vad som ska göras, hur det ska gå till och när det ska vara klart.

#ledarskap #engagemang #organisationskultur