Område 5 i Cenceo handlar om att utveckla yrkesskickligheten ☘

Ambitions/målsamtal när det kommer till området utveckling av yrkesskicklighet handlar om kvalitet på egna arbetsuppgifter när det gäller noggrannhet och att följa upp. Att som medarbetare helt enkelt arbeta för att bli professionell och rutinerad.

Det grundas i medarbetarens ambition att hela tiden följa upp och utvärdera kontinuerligt och medvetet det egna arbetet. Att sträva efter stor skicklighet och noggrannhet i yrkeskunnandet och att vässa yrkesskickligheten utifrån uppdraget.

Att utveckla yrkesskickligheten grundas alltså i att ständigt kunna utvärdera och självständigt reflektera kring arbetsresultat för att se vad som behöver förbättras rent yrkesmässigt

I samband med att medarbetaren kommer fram till vad som ska genomföras, gäller det också att sätta mål för vilken ambitionsnivå medarbetaren tänker ha när det gäller beteende för att det ska vara möjligt att nå vad som ska utföras.

Först ambition kring beteende och agerande, sen konkret vad som ska göras, hur det ska gå till och när det ska vara klart.

#ledarskap #engagemang #organisationskultur