Område 4 i Cenceo handlar om intern kommunikation och samarbete

Ambitions/målsamtal när det kommer till området intern kommunikation och samarbete handlar om att bidra till att skapa god arbetsmiljö och arbetsgemenskap på arbetsplatsen. Vara delaktig på möten, dela med sig av kunskap och värna samarbetet med chef och arbetskamrater.

Det grundas i medarbetarens ambition att samverka och ta ansvar för arbetsplatsens gemensamma resultat och medverka för att lösa problem som uppstår, men också att stötta arbetskamrater genom att dela med sig av den egna kunskapen samt uppmuntra och sprida arbetsglädje.

Intern kommunikation och samarbete grundas alltså i att se vad arbetskamraterna behöver för att det gemensamma resultatet ska bli så bra som möjligt. Att bidra till öppenhet och delaktighet på arbetsplatsen samt visa positiv attityd och samarbetsförmåga.

I samband med att medarbetaren kommer fram till vad som ska genomföras, gäller det också att sätta mål för vilken ambitionsnivå medarbetaren tänker ha när det gäller beteende för att det ska vara möjligt att nå vad som ska utföras.

Först ambition kring beteende och agerande, sen konkret vad som ska göras, hur det ska gå till och när det ska vara klart.

#ledarskap #engagemang #organisationskultur