Område 3 i Cenceo handlar om extern kommunikation och samarbete

Ambitions/målsamtal när det kommer till området extern kommunikation och samarbete handlar om att se behovet hos samarbetspartners, kunder och leverantörer för att utveckla samarbeten. Tänka och arbeta för ”nöjd kund”. Bidra till att vara en god ambassadör.

Det grundas i medarbetarens ambition att bemöta omgivningen professionellt, oavsett typ av kontakt. Att kunna analysera, identifiera och tillgodose olika behov samt skapa nöjdhet hos samarbetspartners och kunder

Extern kommunikation och samarbete grundas alltså i att medarbetaren ser vad kunder och samarbetsparter behöver för att fortsätta vara nöjda framöver. Det handlar om långsiktiga relationer med kunder och att förbättra samarbeten externt.

I samband med att medarbetaren kommer fram till vad som ska genomföras, gäller det också att sätta mål för vilken ambitionsnivå medarbetaren tänker ha när det gäller beteende för att det ska vara möjligt att nå vad som ska utföras.

Först ambition kring beteende och agerande, sen konkret vad som ska göras, hur det ska gå till och när det ska vara klart.

#ledarskap #engagemang #organisationskultur