Hur du undviker vanliga fallgropar vid utvärdering av medarbetares prestation! ☘️

Utvärdering av varje medarbetares totala prestation ska göras så korrekt sätt som möjligt. Men rädsla för att göra någon upprörd eller ledsen gör det ofta svårt att berätta vad du egentligen tycker om utförd prestation.

Här kommer några tips på vad du kan tänka på för att göra utvärderingen så bra som möjligt.

✔️ Skapa en lugn och avslappnad atmosfär i samtalet så att medarbetaren känner sig bekväm (du som chef har en maktposition vare sig du vill inse det eller ej).

✔️Tänk på vikten av dialog istället för monolog (alldeles för många chefer som har en enda lång utläggning utan att lyssna in vad medarbetaren har för upplevelse och uppfattning).

✔️Ge feedback som är lätt att förstå och som är relaterat till faktiska händelser (dina medarbetare har mycket lättare att förstå vad du menar om du också kan peka på en/flera konkreta händelser).

✔️Var tydlig och undvik att linda in det du verkligen vill säga i obegripliga ord och fraser (politikerstuket, att svara undvikande och oklart är alltså en osmart strategi).

Vad har du för erfarenhet när det gäller utvärdering av prestationer, är det enkelt eller svårt?

#ledarskap #organisationskultur #engagemang