Brukar du arbeta igenom affärsplanen tillsammans med dina medarbetare?

Eller skickar du helt enkelt bara ut den färdiga affärsplanen till din grupp med uppmaning att läsa igenom den.

Om du verkligen vill arbeta igenom detta tillsammans med dina medarbetare så kommer här lite tips på vägen.

1. Se till så att du som chef själv har förstått den övergripande affärsplanen (annars är det svårt att vara trovärdig inför ditt gäng).

2. Boka in en tid för gemensamma diskussioner med ditt team.

3. Se till så att affärsplanen är känd hos alla genom att du skickar ut den i god tid innan ni ska ha ert gemensamma möte.

4. Förbered dig på de viktigaste delarna i affärsplanen som har betydelse för ditt team, så att du kan fokusera rätt på mötet.

5. Diskutera och kom överens om VAD, men framförallt HUR ni i teamet ska arbeta för att bidra till de övergripande målen.

6. Ge varje medarbetare i uppgift att efter mötet fundera på hur teamets mål kan bli realistiska mål för var och en, utifrån individuella ambitioner och förmågor.

Dessa individuella delar samlar du sedan ihop vid det kommande ambitions/målsamtalet som du har med varje medarbetare där ni sätter målen för 2021.

#ledarskap #engagemang #medarbetarskap