Vikten av uppföljning!

– När jag nu utvärderar hur min arbetsinsats har varit under året som gått, blir det tydligt hur viktigt de kontinuerliga uppföljningarna är tillsammans med min chef.
Varje medarbetare behöver ha en plan som kan följas upp och justeras under året för att säkerställa att rätt saker görs på rätt sätt. Med en tydlig plan kan varje medarbetare ansvara för sin egen insats om chefen tar sitt ansvar att följa upp planen #ledarskap #medarbetarskap #engagemang