Arbetar ni med lönekriterier? 💲

Många arbetsplatser saknar helt, eller har oklara lönekriterier. Detta gör det otydligt för medarbetare vad som krävs för att höja lönen utifrån den årliga prestationen. När bedömning av medarbetares prestation är vag och uppfattas som godtycklig skapas en osäkerhet om vad som egentligen mäts 🤷‍♀️

För att skapa bra lönekriterier är det viktigt att:
✔ Chefer och medarbetare tillsammans kommer överens om lönekriterierna
✔ Lönekriterierna behandlar både VAD och HUR jobbet ska göras
✔ Ni har ett tydligt sätt att mäta varje medarbetares prestation
✔ Sättet att mäta är transparent och fullt möjligt att förstå

När ni kommer igång och arbetar efter lönekriterierna gäller det för varje chef att skapa dialog i samtalen med medarbetarna och fokusera på att verkligen förklara och ge exempel som speglar händelser i vardagen för att lönekriterierna ska ge stöd och nytta

#ledarskap #medarbetarskap #löneprocessen