Arbeta med mål och målsättning!

Du har säkert läst eller hört det förr – “Om du inte vet vart du ska så är det bättre att stå stilla än springa åt fel håll. För om du ger dig iväg i okänd riktning så riskerar du att komma längre från målet än du var när du startade”

Därför ska du arbeta med med mål och målsättning, så att du vet vart du är på väg och kan hålla takten utan att det haltar 🎯

💡 Fundera på hur du arbetar med dina egna mål, men också hur det ser ut med målen på avdelnings/teamnivå och på övergripande nivå. Om dessa spretar iväg från varandra så blir det svårt, eller faktiskt rent omöjligt att få till bra resultat i verksamheten. Det handlar som sagt om att hitta och följa riktningen!

💡 Arbeta därför med de övergripande målen tillsammans och involvera så många som möjligt i processen. Låt det ta lite tid för detta är viktigt. Högsta ledningen kan ta fram grunderna, men fastställ de övergripande målen först efter att medarbetarna fått vara delaktiga och lämnat feedback. Ju fler som känner delaktighet, desto mer engagemang. Och engagemang tillsammans med arbete i rätt riktning bäddar för succé!

#ledarskap #engagemang #organisationskultur