Se till att sätta rättvisa löner!

Att du som chef sätter rättvisa löner är avgörande för dina medarbetares fortsatta motivation. Du ska därför vara saklig och neutral i lönesättningen, utan godtycklighet och favorisering!

Det finns en del saker du kan bli medveten om när det gäller rättvisa löner:

☘️ Det handlar inte om lönen i sig, utan om den upplevs vara rättvis. Helt enkelt att lönen du sätter är satt på rätt grunder och att det du bedömer är transparent och känt för alla.

☘️ Det är viktigt att du tillsammans med dina chefskollegor ser till så att ni har en process där återkoppling ges kontinuerligt under året. Ingen medarbetare vill en gång per år få veta vad du som chef tycker om dennes insats.

☘️ Träna dig på feedback och ge kontinuerligt återkoppling på beteenden under året som relaterar till kriterier som finns på arbetsplatsen och som är lönegrundande.

☘️ Som chef är detta en av dina viktigaste uppgifter som är lika väsentlig som att leda och fördela arbetet. Om du saknar kunskap och utbildning i hur du ska arbeta med lönesättning, kontakta oss så berättar vi gärna mer!

#ledarskap #engagemang #företagskultur