Affärsplanen

Visste du att affärsplanen lägger grunden för att varje medarbetare ska kunna förstå varför deras dagliga arbete är så viktigt?

Trots detta arbetar inte alltid företag och organisationer aktivt med att bryta ner affärsplanen till en begriplig nivå för medarbetarna. Affärsplanen blir då ett ouppnåeligt dokument istället för ett stöd i vardagens arbete.