Varför du gör klokt i att ha koll på lönekartläggningen!

Lönekartläggning är en lagstadgad uppgift för företag sedan 2017 i Sverige och har till syfte att hitta och åtgärda löneskillnader som beror på kön.

Alla företag med anställda ska årligen göra en lönekartläggning, och om det finns fler än 10 anställda så ska det dessutom dokumenteras.

Det finns företag som gör denna uppgift svårare än vad som är nödvändigt, men det finns många som inte gör sin lönekartläggning alls. Anledningen till att den inte görs kan bero på okunskap om att den ska göras, eller för att den helt enkelt verkar för svår att genomföra.

Fast det behöver inte vara varken svårt eller kostsamt. Vi är en av flera som erbjuder denna tjänst till företag av alla storlekar och när väl den första är genomförd är den i fortsättningen inte alls så tidskrävande att genomföra årligen.

Tänk också på att en seriös arbetsgivare tittar inte bara på löneskillnader utifrån kön. Det handlar även om att värdera om löneskillnader finns som har andra orsaker, exempelvis ålder, sexuell läggning, etnicitet mm.

Som ett extra förtydligande till saken är att löneskillnader givetvis ska finnas på alla arbetsplatser som tillämpar individuell lönesättning, men den ska finnas av rätt anledning. Den enda skillnad i lön som är acceptabel är den som finns utifrån uppvisad skillnad i arbetets utförande.