Vill du också bli framgångsrik?

På Cenceo har vi utarbetat en klok metodik och ett digitalt stödsystem för att chef och medarbetare ska kunna samskapa verksamhetens innehåll, följa upp arbetet under året och slutligen utvärdera prestationen. Där utvärderingen av prestationen handlar om att verkligen våga gå in på mjuka värden och beteenden. Inte alls så mycket kring mätning av antal och mängd, utan mer fokus på HUR jobbet har utförts.

Alldeles för många är nämligen fast i det gamla och snart förlegade sättet att mäta prestationen på. Ett sätt som mäter utfallet, istället för vägen till resultatet. Om vi hela tiden enbart har mål som utgår från resultat, så blir fokus nämligen inte på rätt saker, d v s  vad vi skulle behöva göra för att nå resultatet.

Glädjande nog, börjar fler och fler nu på allvar diskutera ett annat sätt att leda sina organisationer och företag. Ett sätt som ställer helt andra krav på ledarskapet än det traditionella sättet att leda. Ett ledarskap som involverar och bejakar individernas förmågor och gruppers utveckling för att jobba klokt tillsammans. Styrning utifrån värderingar och en god företagskultur. Då trivs medarbetare och presterar bättre. Medarbetare som presterar bra skapar i sin tur framgång och vinst på företaget.

Precis detta står Cenceo för!

Vill du också bli framgångsrik? Kontakta oss på info@cenceo.se och låt oss tillsammans titta över hur just ert företag kan bli framgångsrika och slippa dåliga lönesamtal med konstant missnöjda medarbetare framöver.