I tron att lönesamtalet handlar om löneförhandling – bygger vi in ett missnöje i företaget!

Överallt pratas det om den årliga löneförhandlingen mellan chef och medarbetare. Nu senast häromdagen i morgonstudion på SVT 1, där författaren Viveca Sten manar alla till att bli bättre förhandlare. Tips och tricks kring den årliga förhandlingen delades ut. Om du inte lyckas höja din lön, så varför inte se till att förhandla dig till att få åka på en konferens utomlands, eller få gå en utbildning.

Som att alla med ett arbete varje år ska genomföra en förhandling av sin lön. Men det är ingen löneförhandling, det är en löneöversyn! En översyn som görs där justeringar utifrån såväl strukturhöjning, som prestationshöjning av medarbetares löner kan bli aktuell. KAN bli aktuellt. Det är alltså inte som de allra flesta verkar tro, en mänsklig rättighet att få höjd lön.

Om en medarbetare ska gå utbildningar eller åka på konferens, är väl ändå meningen att det ska vara med i en plan för kompetensutvecklingen i gruppen och för individen, samt vara till nytta på ett sätt som gör att företaget har användning för den kompetenshöjning som sker. Inget som kompenserar för att lönen inte är i önskvärd nivå.

När medarbetare på ett företag tror att det är en löneförhandling som gäller vid det årliga lönesamtalet, byggs förväntningar upp kring en möjlighet att höja lönen typ ohejdat. Som att det inte finns ett stopp, bara jag kan argumentera för min sak. När detta inte fungerar, kommer de flesta medarbetare att bli missnöjda. Missnöjda och missförstådda utifrån att de inte känner sig värderade rätt. Missnöjda medarbetare i sin tur presterar inte bra. Fokus i lönesamtalen ska därför vara att skapa förståelse kring medarbetarens prestation. När det är tydligt och begripligt, kommer nivån på pengar att bli mer relevanta.

Och rent logiskt. OM det är meningen att lönen ska förhandlas, så gäller det för alla att boka in sig på lönesamtal så snabbt som möjligt. Alltså stå först på tur och förhandla sig till så hög löneökning som möjligt. För pengarna kommer att ta slut innan alla haft sina lönesamtal och de som kommer sist riskerar ju att få noll, eftersom pengarna är slut.

Tipset är därför:

  1. Sluta prata om förhandling – arbeta med att skapa förståelse kring vad löneöversyn är
  2. Ha tydliga lönekriterier, så att alla vet vad som genererar höjd lön
  3. Se till att årliga lönekartläggningar görs för att kunna justera felaktiga löner
  4. Sätt mål i början av året, följ upp dessa kontinuerligt och bedöm slutligen prestationen totalt.
  5. Våga vara tydliga med att summan pengar som finns att fördela är begränsad, så att förväntningarna hamnar rätt.