Medarbetarsamtal handlar ibland mer om “Feel good” än om fokus på ambition och utveckling framåt!

Visst är det många som har erfarenhet av medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal som har karaktären av ett “feel good” samtal istället för att ha ett tydligt fokus på framtid och ambitioner för att utvecklas och att utveckla.

Samtalet om hur medarbetaren mår i sin vardag och vad som känns bra eller mindre bra, är väldigt viktiga frågor. Inget tal om annat. Men när det blir det enda och stora fokuset i samtalet, som egentligen också bör handla om saker utifrån vilka ambitioner medarbetaren har för året som kommer, då tappar samtalet sin egentliga möjlighet.

Att enbart samtala om hur medarbetaren trivs och mår i sin vardag, utan att sätta mål med året som kommer, gör att utvecklingssamtalet helt omöjligt kan kopplas ihop vettigt med lönesamtalet. Medarbetaren ser helt enkelt inte kopplingen mellan de båda samtalen! Det finns liksom inget i utvecklingssamtalet som går att styra framåt till en utvärdering i ett lönesamtal.

Resultatet blir istället att ett missnöje byggs in hos medarbetarna när ingen riktigt förstår kopplingen mellan det som talats om i utvecklingssamtalet och det som bedöms i lönesamtalet.

Ta utvecklingssamtalet på allvar och gör det absolut bästa möjliga av det. Våga samtala om vilka ambitioner medarbetaren har med sitt arbete under kommande år och tala samtidigt om vilka förväntningar och krav som chefen har på medarbetarens insats under kommande år. Ambitioner och mål med fokus på både mjuka och hårda värden, VAD som görs men också HUR medarbetaren tänker bidra i verksamheten. Följer ni dessutom upp det hela regelbundet, så finns alla möjligheter till ett riktigt bra lönesamtal när året är till ända.

Tipset är därför: tänk till och gör kommande utvecklingssamtal annorlunda! Börja med att kalla det för ambitionssamtal istället. Våga sen diskutera och sätta era arbetsmål kring båda vad och hur, så blir med all säkerhet resultaten riktigt spännande att följa framöver.