Engagerade medarbetare presterar bättre!

I en Gallup-undersökning nyligen visade det sig att endast 13% av medarbetare på svenska företag känner engagemang i sitt dagliga arbete. Egentligen helt ofattbart. De allra flesta är alltså oengagerade på jobbet!

Funderingen blir då: – Vad skiljer arbetsplatser med högre grad av engagemang från de med lägre grad av densamma? Är det en slump eller finns det förklaringar…och hur kan vi i så fall agera för att höja engagemanget!

Nej, det är ingen slump. Och föga förvånande har ledarskapet på arbetsplatsen stor betydelse. Dåligt ledarskap, avsaknad av ansvar och befogenheter samt brister i kommunikation är nämligen faktorer som visat sig påverka engagemanget på arbetsplatser i negativ riktning.

Hur kan vi arbeta för att öka engagemanget då? En av möjligheterna är att som chef och ledare satsa på delaktighet. På riktigt. Inte snacka om delaktighet, utan “göra” delaktighet. Som chef gäller det att leda genom att samskapa verksamhetens innehåll tillsammans med sina medarbetare. Våga diskutera ambitioner kring både hårda och mjuka värden, och sätta rimliga mål för respektive medarbetare under det kommande året. Aktivt tänka på att fördela uppgifter med rätt ansvarsnivå och ge tillräckliga mandat för att genomföra dessa mål. Låta medarbetaren få arbetsansvaret, medan chefen tar på sig uppföljningsansvaret.

Ett roligt, stimulerande, motiverande och utvecklande arbete har visat sig skapa engagemang. Engagemang i sin tur höjer prestationen!

Engagerade medarbetare presterar alltså bättre och då går det också bättre för företaget. Det finns alltså all anledning i världen att satsa på att höja engagemanget. Men då gäller det ju att chefen är… just det, engagerad i sitt ledarskap!