Allt för länge har vi talat om utvecklingssamtal, nu är det dags att istället tala om ambitionssamtal!

Chefer och ledare har under många år bjudit in sina medarbetare till utvecklingssamtal, eller medarbetarsamtal. Båda orden klingar lite tokigt egentligen. Utvecklingssamtal associerar till skolans värld. Medarbetarsamtal är inte heller helt ok, eftersom det egentligen är ett samlingsnamn på alla typer av samtal som chefer har med sina medarbetare.

Därför har vi på Cenceo ändrat namn till ambitionssamtal. För egentligen är det ju ambitioner vi ska försöka komma in på. Vad vill du som medarbetare faktiskt åstadkomma med din roll/tjänst här på företaget under kommande år? Och vad har du som chef för förväntan och krav på medarbetarens arbetsinsats framåt, utifrån den tjänst och den kompetens som medarbetaren redan har?

Inom idrottsvärlden är det självklart att koppla ambition med prestation. Det är ingen idrottare som inte fattar grejen med att hög ambition behövs för att skapa hög prestation. Inom arbetslivet är det däremot oerhört många som tror att prestationen kommer ändå. Ingen direkt ambition vid det årliga samtalet kring mål och utveckling framåt. Däremot en hög förväntan på löneökning efter årets slut, utifrån att prestationen skulle ha blivit hög lite av sig självt…

Så kommer det inte att vara om vi ändrar på fokus i samtalet! Medarbetaren behöver förbereda sig och verkligen fundera ut och presentera sina ambitioner för det kommande året. Chefen gör på liknande sätt och funderar ut vilka förväntningar som finns på medarbetarens insats under kommande år. Därefter gäller det att komma överens om både VAD som ska göras under året, men framförallt HUR arbetet ska utföras. Då finns en överenskommen plan som ligger till grund för prestationen. En ambitionsplan helt enkelt, som redan där lägger an tonen för vad som kommer att kunna ske under året.

Hög ambition krävs alltså för att prestationen under året ska kunna bli hög. Fast även om ambitionen är hög, så kan ju prestationen bli lägre än förväntat eftersom mycket kan hända som gör att läget förändras. Det vi med säkerhet dock vet är att om ambitionen är låg redan från början, så kommer däremot aldrig prestationen att kunna bli hög!