Varför är det viktigt att alla i en organisation arbetar proaktivt och på samma sätt?

För att få bra flyt i en organisations övergripande arbete gäller det att arbeta samstämmigt. Inte i varje del och detalj, men i det stora. Om alla chefer och ledare gör på eget sätt, efter eget tycke, i alla delar, så kommer vi att få en hel del problem. En viktig del i arbetet för oss människor är nämligen att ha struktur för att få upplevd kontroll. Därför är behovet stort att chefer bidrar till att skapa denna övergripande kontroll. För då blir det mindre besvärligt att hantera de saker i vardagen som inte går att ha full kontroll över.

Löneprocessens delar är en sådan sak som kan skapa antingen struktur och kontroll, eller dess motsats – röra och ickekontroll. Om vi tillsammans kan bestämma oss för hur och när vi ska genomföra löneprocessens moment och delar, så kommer vi inte bara att få struktur och kontroll, utan också ge oss själva möjligheten att arbeta proaktivt i processen. Alltså vara med innan det händer. Både planera in de egna arbetsmomenten i god tid, men även arbeta klokt med de moment som vi behöver göra tillsammans, på samma sätt.

Vi kan dra en parallell mellan arbetet i en organisation med att måla ett hus. När vi målar ett hus behöver vi använda olika storlekar på penslarna för att det ska bli så bra som möjligt. När vi målar väggarna är det stora, breda penslar som behövs. Till fönster och dörrar behöver vi mellanstora penslar och till små detaljer behöver vi små penslar. Inte bara penslarna skiljer sig åt. Det gör även själva målandet. Vi kan inte måla små detaljer med lika svepande drag som vi gör med väggarna. På samma sätt är det i en organisation. Vi behöver alltså bestämma oss vilken ordning saker ska göras på, i stora drag först och därefter tratta ner det i mindre och mindre delar. De stora dragen har ett syfte och de små ett helt annat. De stora dragen behöver vi göra tillsammans, medan detaljerna kan göras mer individuellt.

Se därför till att ha rätt storlek på penseln när ni målar upp årets arbete kring löneprocessen. De stora dragen först. Det sparar både tid och energi!