Följer ni upp era löner för män respektive kvinnor?

Visste du att det är lag på att göra en årlig lönekartläggning? Lagen beskriver att alla företag och organisationer med anställda ska göra en lönekartläggning varje år, där företag med fler än 10 anställda måste dokumentera sitt arbete.

Lönen mellan individer kan så klart skilja av många olika anledningar. Det är inte alls säkert att två personer med samma yrke tjänar lika mycket och det behöver absolut inte vara fel. Skillnader i lön inom en yrkesgrupp är ofta inte bara uppenbar, utan många gånger önskvärd. Skillnader i lön beror då på att personerna har olika erfarenhet och färdighet, samt utför arbetet på olika sätt. Lönekartläggningen har däremot som syfte att upptäcka skillnader i lön hos de anställda som beror på medarbetarnas kön. Alltså i de fall skillnaden i lönen enbart kan förklaras med att den ena medarbetaren är man och den andra är kvinna.

Vad ska då en lönekartläggning innehålla?

  1. Kartlägg först själva systemet för lön. Arbetsgivaren ska gå igenom hur arbetet med lönesättning och även övriga förmåner som tjänstebil, bonus mm ser ut.
  2. Löneskillnader vid lika arbete. Arbetsgivaren ska jämföra löneskillnader mellan personer som arbetar inom samma yrkesgrupp.
  3. Löneskillnader vid likvärdigt arbete. Arbetsgivaren ska jämföra hur lönerna är mellan yrkesgrupper som är likvärdiga utifrån arbetsuppgifter och arbetsförhållanden.
  4. Kvinnodominerat arbete och inte kvinnodominerat arbete. Arbetsgivaren ska jämföra löner mellan yrkesgrupper som är kvinnodominerade och de som inte är kvinnodominerade. Som kvinnodominerat räknas om det är 60 % kvinnor i yrkesgruppen.
  5. Högre värderat och lägre lönesatt kvinnodominerat arbete. Arbetsgivaren ska jämföra om det finns en kvinnodominerad yrkesgrupp som har lägre löner jämfört med en grupp som inte är kvinnodominerad, trots att den kvinnodominerade gruppen har högre krav på arbetet.

Arbetsgivaren ska alltså genomföra detta årligen och dokumentera arbetet och sin analys. Därefter måste arbetsgivaren göra en tydlig arbetsplan för att åtgärda de skillnader som upptäcks.

Lycka till med arbetet!