Skapa begriplighet och struktur i organisationen genom att använda årsklockan!

Denna bild använder vi ofta vid utbildningar i löneprocessen. Den är ett enkelt sätt att visa på att åren i företaget är cykliska, d v s går i cirklar och återkommer till samma ställe med samma intervall. Trots att de flesta vet det här, så tappas det bort bland allt annat som upptar vårt medvetande. Varje år kommer alltså lönesamtalen som en överraskning för samtliga chefer. Oj, hur ska jag hinna? Jag har ju 15 medarbetare som ska ha lönesamtal och dessa ska vara genomförda till ett visst datum. Dessutom ska jag ha koll på vad mina medarbetare har arbetat med under året, så att jag som chef kan göra en vettig motivering till ev löneökning.

Vi är helt övertygade om att hela löneprocessen kan göras så mycket bättre och smidigare om vi använder oss av årsklockan och helt enkelt tillsammans gör upp innehållet för året och håller oss till den planeringen så långt det är möjligt. Då får vi ordning på hela processen och alla vet vad som ska göras och när det ska göras.

Om vi i företaget bestämmer oss för att ha våra utvecklingssamtal (som vi valt att numera kalla ambitionssamtal) i januari månad, månad 1 (om vårt verksamhetsår börjar 1/1 är det klokt att ha utvecklingssamtalet i närheten av årsskiftet), så vet alla om det och kan planera i god tid för samtalen. Om vi därefter bestämmer oss för att ha uppföljningar en gång/kvartal, så lägger vi in detta också i hjulet, månad 4 och månad 9. Avslutningsvis har vi våra lönesamtal (som vi valt att numera kalla prestationssamtal) under december månad, månad 12 och då är fokus på slutlig utvärdering av medarbetarnas totala prestation. Är vi riktigt smarta i företaget så lägger vi in fler saker som har med vår cykliska årsklocka att göra. Då blir handlingen snart till en vana, där alla gör på samma sätt, med samma metod, på samma tidsperiod.

Underskatta inte behovet av struktur, den är din bästa vän för att jobba klokt och skapa begriplighet kring helheten!