Därför behöver vi alla ha en plan för helheten i löneprocessen!

Vanligtvis är det få som har tillräckligt tydliga och strukturerade planer för arbetet som ska utföras i organisationer. Stress och att hela tiden agera på de puckar som kommer, istället för att arbeta systematiskt och styra puckarnas framfart, är det vanliga. Någonstans vet dock de flesta med sig att struktur och ordning är en av de allra viktigaste faktorerna för att få till en fungerande vardag.

Just struktur och att arbeta systematiskt i verksamheten blir möjligt om varje medarbetare får en egen plan. Att använda utvecklingssamtalen till att vara denna plan är egentligen både klokt och önskvärt. Låt alltså utvecklingssamtalen bli en arbetsplan med tydliga tidsperspektiv för var och en att arbeta med. Sätt mål kopplat till ambitioner med HUR arbetet ska utföras under året, följ upp dessa och utvärdera kontinuerligt, så får ni en solklar bild över hur prestationen har varit på lönesamtalet. Detta i sin tur blir helheten att följa. Glöm inte att löneprocessen pågår under hela året och inte enbart när det är tid för löneöversynen!

På bilden här ser ni intresserade åhörare till föreläsningen vi höll i samband med Personal & Chef i Göteborg under veckan.