Hur lång är löneprocessen?

Är löneprocessen de veckor som lönesamtalen pågår, eller är det även tiden i anslutning till samtalen som vi räknar in? Eller är det faktiskt ännu längre tid egentligen…

Allt för många tänker att löneprocessen enbart varar de få veckor som lönesamtalen hålls på arbetsplatsen. När tider för lönesamtal mellan chefen och medarbetaren bokas upp, så tänker vi – jaha nu är årets löneprocess igång! Med detta tidsperspektiv hos chefer, så är det precis så här som medarbetare också ser på löneprocessen. Ett antal veckor under verksamhetsåret som vi ägnar rent mentalt och tankemässigt åt löneprocessen (dvs lönesamtalet!) helt enkelt.

I själva verket pågår löneprocessen betydligt längre tid än så. Lönesamtalet och en eventuell ökning av lönen är enbart slutet på hela löneprocessen. Istället har processen pågått under ett helt år. Löneprocessen är cyklisk och återkommande, i princip på samma sätt varje år. När du tänker på löneprocessen – tänk helhet! Måla med större penseldrag. Se hela året och använd dig av det. Alla mår bra av struktur och planering över årets arbete, allra helst chefer som har en tendens att bli överhopade av sitt eget (och andras) arbete.

Som chef är det alltså klokt att använda sig av hela året och tänka långsiktigt. Arbeta tillsammans med dina medarbetare för att redan i början av det nya året sätta upp mål och förväntningar kring prestationen. På så sätt blir det tydligare för medarbetaren vad som förväntas under året som kommer. Följer du som chef dessutom upp arbetet regelbundet under året, för att avsluta med ett lönesamtal, kommer sambandet mellan prestation och löneökning att bli tydlig. Så chefer där ute – Tänk i större cirklar. Använd dig av hela året. Låt dina medarbetare samskapa verksamhetens innehåll tillsammans med dig. Följ upp arbetet kontinuerligt och belöna ett gott arbete. Börja din egen planering som chef redan nu, så att det är solklart vad ditt team och individerna i det ska arbeta med under 2019.