Dags för mässa i Göteborg där vi finns med som utställare och även håller en föreläsning om individuell lönesättning

Hur värdefulla är era medarbetare?

Så inleder jag ofta mina föreläsningar och de flesta kan ju svara på den frågan direkt… Hur värdefulla som helst! Exakt så är det. Vi tänker och tycker att våra medarbetare är väldigt värdefulla, men frågan är om de själva tycker sig vara uppskattade och värdefulla. Vet varje medarbetare vad chefen tycker om deras insatser? Vet varje medarbetare vad som krävs för att få ökning av lönen? Hur många chefer diskuterar ambitionsnivå med sina medarbetare? Är det en tydlig koppling mellan utvecklings- och lönesamtal?

Frågorna är många, men svaren är ofta lite svåra att besvara. Detta vill vi hjälpa företag och organisationer att bli bättre på. Vårt verktyg har sin kärna i att ge stöd till chefer och medarbetare i dessa delar över hela året. Planera, följa upp och utvärdera. Kontinuerligt. Strukturerat. Där har vi svaret!