Det moderna sättet att arbeta på som medarbetare är inte på bestämda klockslag eller på bestämda platser

För någon vecka sedan var vi på Cenceo, på kombinerad arbets- och semesterresa. I dagens arbetsliv går det ju lika bra att arbeta framför en dator i Lissabon, som vid en dator på kontoret. Den fantastiska uppfinningen som möjliggör detta, stavas internet. Ofta slår det mig vilken enorm möjlighet det är att kunna välja plats och tid för arbetet i så stor utsträckning som faktiskt är möjlig.

Givetvis går inte alla typer av arbete att utföra utanför arbetsplatsen, men betydligt mer än vad de flesta gör. En anledning till att fler personer fortfarande befinner sig inom arbetsplatsens väggar, beror på att ledarskapet inte hängt med i den takt som den digitala utvecklingen har gjort. Alltför många chefer litar helt enkelt inte på att jobbet blir gjort om medarbetaren befinner sig hemma, på ett kafé eller i en lummig park. Kontrollfaktorn, eller den upplevda känslan av kontroll, begränsar chefers förmåga att leda modernt.

Modernt ledarskap släpper taget lite mer kring kontrollen av individen för att istället ha kontroll över helheten. I ärlighetens namn, hur viktigt är det att ha personer ett visst antal timmar på en viss plats, jämfört med vikten av att jobbet blir gjort. Just det moderna ledarskapet vurmar vi på Cenceo extra mycket för. Det moderna ledarskapet samskapar verksamheten tillsammans med sina medarbetare.